Kızılcahamam'ın Tarih ve yerleşimi

Kızılcahamam Kızılcahamam Ankara' ya 80 km. mesafede, Ankara- İstanbul karayolu üzerinde, 16.000 nüfuslu, çam ormanları, şifalı suları, kekik ve çam balı, modern turistik tesisleri ile eskiden beri başkentin akciğeri ve su deposu olarak bilinir. Ulaşım, Ankara Bentderesi ve Kızılcahamam' daki terminallerden her 15 dakikada bir hareket eden otobüslerle sağlanır. İlçemiz, eşsiz tabii güzelliği, bol su kaynakları ve kuzey ile güneyi bağlayan Kargasekmez ve Azaphane geçitleri ile antik çağlardan beri yerleşim için bir cazibe merkezi olmuştur.

İlçemiz Başköy Kalesi, Mahkeme Ağacin ve Alicin kanyonu kilise mağaraları, Akdoğan Köyü kazıları, Saray köyü Roma harabesi, Seyhamamı' ndaki eski kilise, İlçe tarihinin ilkçağlara kadar uzandığını, o devirlerde önemli bir yerleşim yeri olduğu konusunda bir fikir veriyor. Yapılan araştırmalarda Çeştepe köyünün Paleolotik devirde ( En az 10.000 yıl önce) yerleşim yeri olduğu görülüyor. Ayrıca İnceğiz ve Çeltikçikale de antik çağın önemli birer yerleşim yeridir. Ankara Savaşı'nda (1402), Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid'in, ordusu ile, Yıldırım Ormanları'nda otağ kurduğunu, Timur'un fillerini Işık Dağı 'nda sakladığı belirtilir. Bu savaşta Osmanlı ordusundaki Rumeli kuvvetleri içindeki Çıtak boyu Türkleri' nin, savaşdan sonra geri dönmeyip bölgede yerleşmiş olmaları ve bu günkü Çıtak kökünün temelini teşkil etmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu yüzden bölge halkı Çıtak olarak anılır.

XIII asır sonlarında Şeyh Ali Semerkandî de Yabanâbad'a gelir. Önce Çankırı Eskipazar ilçesi Şeyhler Köyü'ne, oradan Berçin Çatak köyümüze, daha sonra da Çamlıdere'ye yerleşir. Bu belde Şeyh'in yerleşmesinden sonra Ali Dede Şeyhler Kâriyesi olarak ün yapar. Şeyh'in kerâmetleri arasında "Sığırcık-veya çekirge- suyu vardır ki, Eskipazar Şeyhler Köyü'nde bulunan bu su, asırlarca zararlı haşarâta karşı kullanılmıştır..

1915 yılı öncesi Pazar köyünde olan ilçe merkezi, bu tarihte kaymakama yapılan bir haksızlık üzerine Kızılcahamam' a taşınır. Pazar' dan önce de Demirciören köyünün ilçe merkezi olduğu söyleniyor. İlçe merkezinin taşındığı yıllarda Kızılcahamam' da Kemalpaşa ( Ahiler köyü) mahallesinin merası olan ilçede bir hamam ve bir handan başka bir iki de mandıra bulunuyordu. Sonradan belediye başkanlarının ilçe merkezinde ikamet ettirmeyi özendirici çare ve tedbirler uygulamışlarsa daiskân ağır yürümüştür.

Büyük oranda Çamlıdere'den olmak üzere yakındaki Akdoğan- Üçbaş- Taşlıca- Bayır- Karacaören- Saraycık-Kızılcaören-Doğanözü-Uğurlu köylerinden gelenlerle bir miktar nüfus artışı olmuştur. Yabanabad olan ilçemizin ismi de 1933 den sonra Kızılcahamam olarak değiştirilmiştir.

Kızılcahamam

Kızılcahamam

7/24 Hizmetinizdeyiz

7/24 Hizmetinizdeyiz 444 2 443

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizi arayabilirsiniz.
BONUS CARD MAXIMUM CARD WORLD CARD ASYA CARD